Rengöring av vattenkopp – djuren måste ha rent vatten

Vatten är en mycket viktig del i djurens kosthållning. Tillräcklig vattentillgång, samt god vattenkvalitet är en förutsättning för att djuren ska må bra. Välmående djur leder till ökad produktion på gården. Mängden vatten som når ut till djuren begränsas både av flödet i ledningarna och antalet vattenkoppar och vattenkar. Dåligt flöde beror ofta på igentäppning i rören orsakade av kalk. Dessa kalkavlagringar avlägsnas med hjälp av ett effektivt avkalkningsmedel. Rätt underhåll och rengöring av vattenkopp är väsentlig för att hästar, kor och höns ska må bra.

Avkalkning av vattensystem

Många lantbrukare är bekanta med problematiken att vattenkoppar kan kalka igen och minska flödet på vatten till korna ute i hagen eller inne i ladugården. Olika delar av landet har olika hårt vatten vilket gör att igenkalkade vattensystem är olika besvärligt beroende på vart i landet man befinner sig. Områden med hårt vatten är exempelvis Öland, Gotland och vissa delar av Skåne. Där vattnet är hårt krävs en tydlig plan för hur och när systemen ska avkalkas för att problem ska undvikas.

Under sommarhalvåret när kor, får och andra gräsbetande djur går i hage måste man kunna lita på att vattenkoppar och vattenkar inte kalkar igen. När korna för ner mulen i vattenkoppen fylls koppen på med friskt vatten. Om vattenkopparna i hagen kalkar igen riskerar djuren att inte få tillgång till vatten och därmed bli uttorkade. För att undvika att detta sker upprättar många lantbrukare ett avkalkningsschema som baseras på vattnets hårdhet i området och vattensystemets belastning.

Vattnet ska vara så rent att du själv vill dricka det

Säkra en god vattenkvalitet

Djurens vatten ska vara av god kvalitet. En grundregel är att ”Vattnet ska vara så rent att du själv vill dricka det”. Därför rekommenderas att låta analysera vattnet minst en gång per år och rengöra systemet regelbundet. Både koppar och kar bör rengöras minst två gånger per vecka, samt när smuts upptäcks. Behållarnas botten och insida är ofta hårt ansatta av bakterier, och ska rengöras noggrant med effektiva rengöringsmedel.

Rengöring av vattenkopp

  1. Avkalkning görs vid behov baserat på vattnets hårdhetsgrad och vattensystemets belastning. För mer information om avkalkning, läs artikel ”Kalkavlagringar- Hur löser man det?
  2. Rengör alla ytor med ett väl anpassat rengöringsmedel
  3. Spola sedan vatten genom systemet med högt tryck
  4. Därefter desinficera systemet med lämpligt preparat. Desinfektionslösningen bör stå i systemet i ca en timme. Vid desinficeringen dödas skadliga bakterier och alla alger rensas ut.
  5. Systemet spolas tills vattnet är fritt från alla rengöringsmedel.

INCLEAN kalkborttagning används med fördel för avkalkning av vattenkoppar och vattenkar för djurhållning. Detta är en omtyckt produkt bland flera lantbrukare och kan även användas för avkalkning av andra maskiner, vitvaror och utrustning som drabbats av kalkavlagringar.

Läs även: Kalkavlagringar – Hur löser man det?

SHARE

  • share on Facebook
  • share on LinkedIn


Kommentarer inaktiverade.