Kalkavlagringar- Hur löser man det?

Kalkavlagringar kan ställa till problem inom de flesta branscher där man använder vatten i verksamheten. När kalkavlagringar uppstår i maskiner blockeras vattentillförseln och maskinen måste arbeta ännu hårdare för att uppnå samma resultat som tidigare. På så vis ökar energiförbrukningen vilket kan öka kostnaderna för ditt företag och utsätta er utrustning för onödigt hård belastning. När kalkavlagringar uppstår i maskiner, tankar, tvättmaskiner eller kaffebryggare tenderar dessa att till slut gå sönder om man inte kontinuerligt avkalkar dem. Det kan vara ett bekymmer att hantera igenkalkade maskiner och produktionsstopp till följd av igenkalkning kan bli mycket kostsamt.

Hur ska man undvika att maskiner kalkar igen?

För att kunna vara säker på att maskiner och viktig utrustning inte kalkar igen är det av god idé att sätta upp ett enkelt avkalkningsschema som är anpassat för just din verksamhet. Men för att kunna göra en bra uppskattning av hur ofta man bör avkalka måste man ha kännedom om hur kalkavlagringar uppstår och hur problemet varierar utifrån var i landet verksamheten bedrivs. Vi ska här gå igenom några enkla tips att ta med sig när man ska upprätta ett enkelt avkalkningsschema.

Öland eller norrländska skogarna?

En av de mest avgörande faktorerna att ta hänsyn till är var i landet verksamheten bedrivs eftersom olika delar av landet har olika hårt vatten. Vattenhårdhet är måttet på mur mycket mineraler vattnet innehåller, främst kalcium och i mindre omfattning magnesiumjoner. Områden med kalkhaltiga bergarter har ofta hårt vatten. Hårt vatten förekommer exempelvis i Uppland, på Öland, Gotland och vissa delar av Skåne. I Sverige har de allra flesta (ca 80%) mjukt vatten.

Beroende på hur mycket kalciumoxid vattnet innehåller, klassas vattnet som hårt, medelhårt eller mjukt.

Längst ner hittar du en sammanställning över vattenhårdheten i olika delar av Sverige. Om du vill ta reda på den exakta hårdheten vattnet har där du befinner dig, rekommenderar vi att du tar kontakt med din kommun eller närmsta vattenverk.

Läs även: Rengöring av vattenkopp – djuren måste ha rent vatten

Avkalkningsschema

Avkalkning ska alltid utföras i enlighet med instruktionsbok från tillverkare. För att göra det enkelt kan man följa dessa riktlinjer för hur ofta manuell avkalkning av drabbade maskiner och utrustning bör ske.

  1. Ta reda på vattnets hårdhet i ditt område. (Se tabell längst ner på sidan.)
  2. Avkalkning kan ske enligt följande:

Utifrån dessa generella riktlinjer ska anpassning göras för specifika verksamhetskrav och maskiners drift- och underhållsinstruktioner.

Att avkalka vitvaror

I alla verksamheter förekommer vitvaror såsom diskmaskiner, tvättmaskiner, kaffebryggare och vattenkokare. Alla dessa vitvaror måste avkalkas regelbundet för att kunna bibehålla sin effektivitet och prestanda och hålla sin fulla livslängd. Du riskerar också att få fläckar på porslinet i diskmaskinen och mindre rena kläder i tvättmaskinen. Trots att de flesta är medvetna om att kalkavlagringar kan skada vitvaror och maskiner, är det många företag som missar att lägga upp en plan för hur och när avkalkning ska ske i verksamheten.  Som tur är så går det väldigt enkelt att åtgärda detta.

Vi brukar säga att det är enklare att faktiskt avkalka än vad det är att upprätta ett avkalkningsschema. Därför är du nästan klar så snart du har skapat ditt första avkalkningsschema för er verksamhet.

Tvättmaskinen

För att avkalka tvättmaskinen är det lämpligast att ha som rutin att göra detta minst 1-2 gånger per år. Om vattnet är väldigt hårt i det området som tvättmaskinen används, bör den faktiskt avkalkas så ofta som var tredje månad.

Diskmaskinen

Avkalkning av diskmaskinen beror till stor del på om man använder salt

Genom att använda salt minskar man belastingen på maskinen och avkalkning behöver inte ske lika ofta som om man inte använder salt. Diskmaskinssalt är avgörande för hur ofta man behöver avkalka. Vid användning av salt räcker det att avkalka diskmaskinen en gång om året. Om du däremot inte använder salt, måste du kalka av varannan månad för att inte riskera att maskinen tar skada av kalkavlagringar. När du ska göra en avkalkning på diskmaskinen:

  • Starta ett normalprogram, lämpligen 55°C.
  • När diskmaskinen börjar ta in vatten öppnar du luckan försiktigt och doserar 1 dl Kalkbort direkt i maskinen.
  • Låt sedan diskmaskinen köra igenom hela programmet för bästa resultat.

Vilket avkalkningsmedel ska jag välja?

Här hittar du flera varianter av avkalkningsmedel. Ett populärt avkalkningsmedel är INCLEAN kalkborttagning som fungerar utmärkt både för privat bruk och för företag.
INCLEAN Kalkborttagning är mycket lämplig för företag inom lokalvård och sanering, men den kan med fördel användas på hotell, restauranger och caféer.

Vattenhårdhet i Sverige

Här är en tabell med vattenhårdhet mätt i dH, på olika orter i Sverige. Observera att siffrorna är genomsnittliga och kan variera. För att få en exakt siffra för området där du bedriver din verksamhet, vänligen kontakta din kommun eller närmsta vattenverk.

Tabell, vattenhårdhet i Sverige:

SHARE

  • share on Facebook
  • share on LinkedIn


Kommentarer inaktiverade.