Hydrosäck ersätter sandsäck – Ny teknik för att mota översvämning

Sandsäckar har länge varit det primära alternativet för att bekämpa översvämningar. De används för att bygga barriärer som skydd mot vattenmassor. Hantering och kassering av sandsäckarna har varit ett omfattande, tungt och besvärligt arbete. Genom ny teknik har man nu utvecklat hydrosäcken. Den väger bara 0,5 kg innan kontakt med vatten, och som expanderar upp till 20 kg på 2-3 minuter!

Sandsäckar är tunga vilket utgör ett slitsamt arbete för de som ska transportera och lagra dem. Dessutom bildar säckarna inte ett fullständigt tätt översvämningsskydd. Sandsäckar är inte tillräckligt följsamma vilket innebär att det bildas glipor i barriären. Eftersom sand inte absorberar vatten så kan vattenmassorna både tränga igenom säckarna och i gliporna.

Hydrosäcken är en ny produkt
som blivit populär inom
översvämningshantering

Sandsäckarnas tid är förbi

Problemet med hantering och magasinering av sandsäckar är vida känt för alla som har arbetat med översvämningsskydd. Transport av tunga sandsäckar, lagerhållning och deponering är tidkrävande inom översvämningshantering.

sandsäckar

Bakterier och smuts från förorenat vatten samlas upp i säckarna och förorenar sanden. Den är därefter obrukbar och kan inte återbördas till marken igen, vilket komplicerar ytterligare när sandsäckarna ska fraktas bort och deponeras.

Hydrosäck istället för sandsäck

Det är inte svårt att förstå varför Hydrosäcken nu tenderar att konkurrera ut den gamla sandsäcken. Hydrosäcken är en ny produkt som motsvarar en traditionell sandsäck, men med betydligt fler fördelar.

 

En hydrosäck absorberar upp till
20 liter vatten på 2 minuter!

Hydrosäcken revolutionerar marknaden

Det finns många fördelar med hydrosäcken, se fakta om produkten:

 1. Naturligt och lätthanterligt alternativ till traditionella sandsäckar
 2. Ursprungsvikten innan kontakt med vatten är endast en tiondel av vad en sandsäck väger, vilket gör hydrosäcken lätt att lagra och transportera.
 3. Den fylls upp genom att den absorberar vatten, vilket minskar risken för glipor då säckarna expanderar och formgjuts på plats.
 4. Hydrosäcken absorberar upp till 20 liter vatten på 2–3 minuter.
 5. En fylld hydrosäck väger cirka 20 kilo och håller vikten i upp till sex månader, därefter kan den återvinnas som utfyllnadsmassa eller liknande eftersom den är komposterbar.

Miljövänlig och enkel att deponera

Kärnan som består av FSC Wood och SAP, en superabsorberande polymer, är helt miljövänlig. För att förhindra att bakterier från förorenat vatten ska samlas i säckarna kan de först fyllas upp med rent vatten. När de förorenade vattenmassorna sedan tränger på, kommer de fullt absorberade hydrosäckarna att stöta bort bakterierna istället för att suga åt sig dem, vilket traditionella sandsäckar gör.

Innehållet utgör ett starkt och effektivt skydd mot vattenmassorna, som varken tränger in, i eller förbi barriären. Efter 6 månader kan de återvinnas som utfyllnadsmassa eller liknande eftersom innehållet är komposterbar. Säcken skärs upp, innehållet hälls ut och bryts ner på några veckor.

Detaljer hos hydrosäcken

En hydrosäck är 60 centimeter lång och 48 centimeter bred och den har två handtag som gör den lätt att bära. När det är risk för översvämning är varje minut viktig, och då behöver hanteringen vara så enkel som möjligt. Varje säck absorberar en vattenmängd motsvarande 5 centimeter i djup och 45 centimeter i bredd. Transporten av traditionella sandsäckar har varit ett svårlöst problem på grund av tung vikt och skrymmande förvaring, men det råder hydrosäcken bot på. Dessa säckar väger nämligen endast 0,5 kilo innan kontakt med vatten vilket för dem enkla att flytta och tack vare den platta formen tar de inte heller mycket plats vid lagring. När tiden är en kritisk faktor går det betydligt fortare att bygga barriärer med hydrosäcken, och smidigare lagring och transport, leder också till en betydande kostnadsbesparing.

Vem använder hydrosäckar?

Hydrosäcken kan användas var som helst för att skydda områden som riskerar att drabbas av översvämning. Det kan vara kring bostadsområden eller kring allmänna fastigheter såsom skolor, sjukhus eller hotell. Oavsett om det är en omfattande vattenläcka som behöver begränsas eller ihållande regn som kloaksystemen inte kan hantera, fungerar hydrosäcken utmärkt.

översvämning trafik

Offentlig sektor, privata fastighetsägare, byggbranschen

Hydrosäcken förenklar arbetet för personal inom räddningstjänst, kommun och landsting eftersom den är lätt att lyfta, lätt att lagra och lätt att använda.

 • Kommuner, landsting
 • Byggbranschen, markentreprenörer, byggentreprenörer
 • Räddningstjänst
 • Beredskapsorganisationer
 • Fastighetsägare
 • Hjälporganisationer
 • Saneringsföretag
 • Butiker, hotell, parkeringsgarage
 • Båtvarv
 • Lantbruk

Det är en trygghet att enkelt kunna magasinera och lagra översvämningsskydd i drabbade områden inom den offentliga sektorn såväl som för privata fastighetsägare. Vissa områden är mer drabbade än andra. Det är enkelt och platseffektivt att lagra Hydrosäckar i fastigheter som ligger i riskzonen för översvämning. Allt fler väljer att ha en uppsättning av hydrosäckar på lager i källare, skolor, garage och butiker som kan bli svårt drabbade av vårfloder och översvämningar i samband med snösmältning.

Utöver översvämningar till följd av regn förekommer i vissa branscher även andra vattenflöden som måste begränsas. Där passar Hydrosäcken också utmärkt. Inom sanering är det vanligt förekommande, samt även för att reglera flöden vid exempelvis blästring. Den är lämplig även inom andra branscher som hanterar denna typ av problem. Förutom hydrosäcken finns också Hydrobarriär, eller Hydro Snake, som fungerar på samma sätt. Se mer information om hydrosäck och hydrobarriär.

För mer information, maila kundservice@ingross.se


Produktspecifikation:

Längd: 60 cm
Bredd: 48 cm
Vikt före vattenkontakt: 0,5 kg
Absorption: Upp till 20 liter på 2-3 minuter
Vattenbredd: 45 cm
Vattendjup: 5 cm
Maxvikt efter full absorption: ca 20 kg

Förpackning:

 • 2 säck/förpackning
 • 12 förpackningar/kartong
 • 20 kartonger/pall

Fler populära produkter inom översvämningsskydd

Aqua Bags

Ett prisvärt alternativ till Hydrosäcken är Aqua Bags. De har liknande utseende som en vanlig sandsäck, men fungerar på samma sätt som hydrosäcken fast är något mindre. En Aqua Bag absorberar vatten upp till ca 15-18 kg. Läs mer här.

SHARE

 • share on Facebook
 • share on LinkedIn


Kommentarer inaktiverade.