Kommunerna saknar skyfallsberedskap

Endast en av tio kommuner har en aktuell plan för hur skyfall som orsakar stora vattenmassor ska hanteras. Enligt TT har det visat sig i en enkätundersökning att drygt fyra av tio kommuner inte ens har påbörjat arbetet med att ta fram en skyfallsplan.

Magnus Bäckström på branschorganisationen Svenskt Vatten, som gjort undersökningen till Vetenskapsradion, påpekar vikten av att veta vilka åtgärder som behövs för att skydda samhället mot skyfall och översvämningar. Skyfall orsaker redan nu stora skador i samhället och det väntas bli ännu kraftigare nederbörd i framtiden enligt prognos från SMHI.

 

Översvämningsskydd för en bra skyfallsberedskap

Den tekniska utvecklingen går framåt och nu finns det betydligt effektivare produkter att använda än de traditionella sandsäckarna som både är tunga att hantera och okomposterbara. Material som absorberar stora mängder vatten har skapat nya produkter som är mer effektiva att lagra och transportera än sandsäckar.

Vilket översvämningsskydd ska man använda? Det bästa översvämningsskyddet är det som är anpassat för rätt vattennivåer och vattenflöden. En annan viktig aspekt är att det ska gå enkelt att lagra och transportera samt att man med liten ansträngning ska kunna få barriärerna på plats. Vill man exempelvis avleda större vattenmassor kan man använda en skyddsvägg som stiger i takt med att vattennivåerna stiger. En vägg kan på så vis även avleda stora vattenmassor ifrån en sjö eller forsande skyfall. Vill man skydda sin lagerlokal, garage eller källare kan man med fördel använda säckar som expanderar i vatten. För bästa effekt bör man låta säckarna expandera i vatten innan man bygger upp en skyddsmur runt den egendom som ska skyddas. Nedan finns tips på översvämningsskydd för kommuner såväl som för privata fastighetsägare.

Bra produkter som ersätter traditionella sandsäckar:

Aqua bag översvämningsskydd

NoFloods Auqa bag 40 x 60 cm, i slitstark bomullslin

Aqua bag används istället för sandsäckar. Den är tillverkad med ett material som absorberar stora mängder vatten. Utanpå är ett slitstarkt hölje av bomullslin och utvändigt är denna säck väldigt snarlik vanliga sandsäckar, men med betydligt bättre egenskaper. På några minuter har den absorberat upp till 20 kg. Säckens innehåll är komposterbart och på så vis miljövänligt. Den väger endast 0,5 kg innan kontakt med vatten och är därmed enkel att lagerföra som en del av skyfallsberedskapen. För mer information om Noflood Aqua bags eller för beställning, maila oss på kundservice@ingross.se

Hydrosäck översvämningsskydd

Hydrosäck blå 60 cm x 48 cm

Hydrosäcken har ett handtag för enklare hantering. Den väger 0,5 kg innan kontakt med vatten och absorberar upp till 20 kg på 1-2 minuter. Miljövänligt och komposterbart innehåll. Läs mer eller köp här

Hydrobarriär översvämningsskydd

Hydrobarriär röd 145 cm x 25 cm

Hydrobarriären är längre med sina 148 cm och 25 cm bred. Den väger 0,5 kg innan användning och är därför också ett utmärkt alternativ för att lagerföra. Vid full absorption väger hydrobarriären ca 20 kg och innehållet går att kompostera. Läs mer eller köp här

Mobil översvämningsvägg/ floodprotectionwall

En populär produkt är Noflood Flex Wall som är både kostnadseffektiv och väldigt smidig att använda vid större vattenflöden. Flex wall används för att avleda vatten vid skyfall eller att leda om vatten vid dammar, floder och vägar. Denna produkt är optimal att ha med i sin skyfallsberedskap oavsett om det gäller kommun eller privata fastighetsägare. Fördelen att använda en mobil översvämningsvägg som översvämningsskydd är att den snabbt och enkelt går att veckla ut och montera på plats vid kraftig nederbörd. Den skapar bra avledning av vatten vid byggarbetsplatser och strandlinjer. Den är dessutom återanvändningsbar.

skyfallsskydd och översvämningsskydd

Noflood Flex wall 5-50 meter

Flex Wall kan förlängas från 5 meter upp till 50 meter och klara vattennivåer upp till 1,5 meter.

För mer information om Noflood Flex Wall eller för beställning köp här eller maila oss på kundservice@ingross.se

SHARE

  • share on Facebook
  • share on LinkedIn


Kommentarer inaktiverade.