Ny studie visar att handhygienen är viktigast

Att man ska vara noga med handhygienen har vi hört länge. Det har också diskuterats huruvida det skulle kunna vara dåligt tillagat kött som ligger bakom spridningen av E coli bakterier. En brittisk studie visar att spridningen beror på slarvigt tvättade händer efter toalettbesök.

Spridning människa till människa

Forskare har analyserat 20 000 avföringsprover och 300 blodprover, hundratals prover på avloppsvatten, gödsel samt kött och grönsaker. De visade sig att en viss typ av E coli (ST131) kunde spåras i de flesta prover som kom av mänskligt ursprung. Bakterien som kommer från människors mag-tarmsystem kan orsaka allvarliga infektioner. Det vanligaste är genom urinvägsinfektion.

Bakterierna i de andra proverna, som inte hade mänskligt ursprung, var av en annan sort. Enligt forskarna är det inte troligt att olika stammar av E coli flyttar sig mellan människa, boskap och höns. De menar att den troligaste smittvägen som sker mellan människa och människa är där avföringspartiklar från en person når munnen hos en annan.

Detta orsakas främst genom att personer inte tvättar händerna tillräckligt eller alls efter toalettbesök.

Läs artikeln Tvätta händerna på rätt sätt

Hantering av rått kött vs handhygien

Professor David Livermore, University of East Anglia Norwich Medical School, menar att det viktigaste man kan göra är att säkerställa en god handhygien, framförallt på vårdhem för äldre. Det är nämligen äldre personer på vårdhem som drabbas av de allra svåraste E coli-infektionerna.

Det är givetvis också viktigt att upprätthålla en säker livsmedelshygien vid hantering av rått kött. Där finns andra bakterier som kan orsaka matförgiftning, menar han.

 

Studien publiceras i Lancet: Infectious Diseases

SHARE

  • share on Facebook
  • share on LinkedIn


Kommentarer inaktiverade.