Vad betyder symbolerna och märkningen?

När du tittar på en produkt i butiken dyker det ofta upp olika symboler, de ger dig snabb information om produktens miljömärkningar, certifieringar, säkerhetsklassning m.m. Märkningarna kan hjälpa dig att hitta rätt produkt beroende på vilka krav och önskemål du har. På produktsidorna kan du filtrera baserat på märkning, för att förfina urvalet. Nedan följer en förklaring över dessa symboler och symbolfakta.

Svanen

Märkningen visar att produkten är miljömärkt och uppfyller kriterierna för miljömärket Svanen. Svanen är nordens officiella miljömärkning som sköts av Miljömärkning Sverige AB, de granskar produkters miljöpåverkan under hela livscykeln. Krav ställs på funktion och kvalitet.

 

 

CE-märkning

CE-märkningen är en produktmärkning som främst används inom EU. Den visar att produkten uppfyller gällande EU-lagstiftning, med krav på hälsa, säkerhet, funktion, kemikalieinnehåll m.m.

 

 

Giftfri förskola

Produkten uppfyller kraven för Operation Giftfri Förskola. Märkningen finns på produkter avsedda för barn, och är viktig för att förhindra att barn utsätts för gifter i sin vardag.

 

 

 

Livsmedelsgodkända

Märkningen visar att produkten är godkänd för kontakt med livsmedel. Produkterna får inte överföra ämnen till livsmedlet så att det medför en förändring av matens sammansättning, utgör en fara för hälsan eller försämrar livsmedlets lukt och smak.

 

 

EU-Ecolabel (EU-blomman)

EU-blomman är en miljömärkning som jämställs med Svanen. Märkningen är gemensam inom EU och EEA-området.

 

 

 

Bra Miljöval

Denna produkt är miljömärkt och uppfyller kriterierna enligt Svenska Naturskyddsföreningen, SNF. Märkningen appliceras i olika segment, exempelvis kemiska produkter och textilprodukter, den hjälper kunden att hitta de varor som är minst skadliga för miljön.

 

 

Easy on the planet

Produkten är en del av Easy on the planet-konceptet. Easy on the planet bidrar till att skapa en mer miljövänlig och hållbar konsumtion.

 

 

 

Easy Tree

Easy Tree är en utvald del av Easy on the Planet. När du köper produkter ur Easy Tree-sortimentet bidrar du till en bättre miljö.  En del av intäkterna doneras till rörelsen ”Plant-for-the-Planet”, som kämpar mot klimatförändringar genom trädplantering och utbildning runt om i världen.

 

 

Krav-märkning

Märket visar att produktionen sker enligt EU:s regelverk för ekologisk odling. Extra höga krav ställs på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

 

 

 

Svalanmärkningen

Symbolen är en hälsomärkning för produkter som rekommenderas av astma- och allergiförbundet. Märkningen ska ses som en vägledning för att hitta produkter som är bra ur allergisynpunkt. Märkningen tar ingen hänsyn till produktens miljöpåverkan.

 

 

Europalövet

Märkningen står för ekologisk kvalitet. Märkningen gäller i hela EU och visar att produktionen sker enligt EU:s regelverk för ekologisk odling, bland annat med hänsyn till naturskydd och hållbarhet.

 

 

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för en hållbar utveckling, både för miljö och arbetare. Reglerna för märkningen tas fram i samarbete med lokala naturskyddsorganisationer.

 

 

Ej lämplig för barn under 3 år

Symbolen visar att produkten inte är lämplig för barn under 3 år. Detta på grund av att den innehåller smådelar och det finns därmed kvävningrisk.

 

 

 

Forest Stewardship Council

Internationell märkning av skogsråvara med krav på ett hållbart skogsbruk med avseende på miljö, ekonomi och socialt ansvar. Produkter innehållande trä eller papper har denna märkning om materialet kommer från ett FSC-certifierat skogsbruk.

 

 

 

Pan European Forest Certifikation

Ett europeiskt system för certifiering av skogsbruk, i första hand familjeföretag. Kriterier för märkningen är en god balans mellan skogsproduktion, miljön och sociala intressen.

 

 

 

TCO Certified

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter, där krav ställs på miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Märkningen finns på exempelvis bildskärmar, datautrustning, projektorer och headsets. Kriterier för märkningen är framtagna av TCO, Svenska Naturskyddsföreningen och Nutek.

 

 

 

Cradle2Cradle

Kemtekniska produkter baserade på ingredienser från växtriket, dokumenterat biologiskt nedbrytbara, samt extra skonsamma mot människa och natur.

 

 

 

Der blauer Engel (Blå Ängeln)

Tysk miljömärkning med kriterier motsvarande Svanen-märkningen.

 

 

 

Energy Star

Amerikansk energimärkning faställd av amerikanska naturvårdsverket EPA. Märkningen syftar till att främja energieffektiva produkter för att minska vår miljöpåverkan.

 

 

 

Fairtrade (Rättvisemärkt)

En etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. Märkningen bidrar till att odlare kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Krav ställs på miljö, en hållbar handel och att gynna det första ledet i handelskedjan.

 

 

NF

NF är en märkning som visar att produkten är av god kvalitet som samtidigt innebär en minskad miljöpåverkan och uppfyller vissa ekologiska kriterier. Certifieringen utfärdas av AFNOR Certification.

 

 

UTZ certified

En certifiering för kaffe, kakao och te, kan jämföras med rättvisemärkningen. UTZ lär bönder och odlare arbetsmetoder som är hållbara både för miljön och människor.

 

 

 

Austrian Ecolabel

Österrikisk miljömärkning som tar hänsyn till miljö och hälsa. Produktens hela livscykel granskas, från råvara till avfall.

 

 

 

ECO CERT

Miljömärkning med ursprung i Frankrike som ställer krav på hållbar produktion. Märkningen appliceras framför allt på livsmedel, kosmetika, parfymer och textilier.

 

 

 

BPI – Biodegradable Products Institute

BPI är Nordamerikas ledande certifieringsprogram för biologiskt nedbrytbara produkter och förpackningar. Märkningen används mestadels förbehållare, förpackningar, påsar etc.

 

 

Returpilarna

Märkningen visar att produkten är möjlig att återvinna eller är gjord av återvunnet material.

 

 

SHARE

  • share on Facebook
  • share on LinkedIn


Kommentarer inaktiverade.