3 tips på översvämningsskydd, skyddsvallar och barriärer

Skyfall och häftiga regnoväder skapar årligen stora vattenmassor och översvämningar i samhället. För varje år tycks efterfrågan på bra och tillförlitliga översvämningsskydd öka. Vatten är ibland svårhanterligt och kan upplevas oberäkneligt. Vi ger 3 tips på produkter du kan använda för att hantera de mindre översvämningarna.

Att förebygga och undvika skador till följd av översvämningar kräver planering. Beräkningar av avrinningsområden bör utföras och riskanalyser tas fram. Men även att planering och skyfallsplaner leder till faktiska åtgärder.  För det gäller att ha ett beredskapslager på skyddsvallar, säckar och barriärer innan översvämningen uppstår.

Marknaden är full av olika alternativ inom översvämningsskydd. Nedan ser du tre av våra populäraste produkter som fungerar vid de mindre översvämningarna för fastigheter, byggarbetsplatser etc. Sandsäckar har tidigare varit det självklara valet för att kontrollera vattenmassor vid översvämning. Men nu används superabsorberande barriärer som använder vatten för att mot vatten.

 

Hydrobarriären

Innan kontakt med vatten väger hydrobarriären endast 0,5 kilo vilket gör den lätt att transportera och lagra i beredskap. Hydrobarriären expanderar i vatten och bildar ett tätare skydd mot vattenmassor än traditionella sandsäckar. Hydrobarriären består av FSC Wood och SAP vilket är en superabsorberande polymer som expanderar och bildar en tät, effektiv barriär. Hydrobarriären är 145 centimeter lång och 25 centimeter bred. Varje barriär består av nio sektioner.

För att bygga skyddsbarriären på bästa sätt låter man först dem expandera i ett vattenkar med rent vatten. När de nått sin fulla vikt kan man sedan bygga upp en önskad barriär. OBS! Säckarna ska inte placeras i strömt vatten och inte innan de är mättade och har nått sin fulla vikt. Anledningen till att man ska låta säckarna absorbera rent vatten innan de används är för att innehållet i säckarna då inte blir kontaminerat av smutsigt vatten. På så vis kan innehållet sedan enkelt komposteras.

hydrobarriar-oversvamningsskydd

 

Hydrosäcken

Hydrosäcken är översvämningsskyddet som med sin låga vikt och snabba absorptionsförmåga ersätter tunga och otympliga sandsäckar. Tack vare två handtag är hydrosäcken enkel att bära och stapla. Hydrosäcken är 60 centimeter lång och 48 centimeter bred. Säckens kärna består, precis som hydrobarriärens, av av FSC Wood och SAP. Även denna ska man låta mättas i rent vatten innan skyddsvallen byggs upp.

hydrosack

 

FlexWall barriär och skyddsvall

Efter skyfall eller snösmältning kan dammar, sjöar och vattendrag översvämmas och ställa till problem i samhället eller på den egna fastigheten. Översvämningsskydd i form av Flex wall-barriärer kan då rullas ut och avleda vattenmassorna för att exempelvis mota vatten vid lågpunkter, vägar, diken, gångvägar och vid byggarbetsplatser. NoFloods Flex Wall rullas ut och reser sig i takt med att vattnet stiger. Stora mängder vatten kan avledas. Barriärerna levereras i sektioner om 5 meter och kan kopplas på upp till 100 meter. Flex wall är lämplig att använda där underlaget är relativt plant såsom asfalt. Det går även att använda barriären vid plan gräsyta och barriärens nedre del kan då fästas med likande tältpinnar i marken.

FlexWall är lämplig att ha som en beredskap vid hantering av stigande vattenmassor. Den ska inte placeras där det är alltför strömt och vi rekommenderar att viktbälten köps till för extra stabilitet i främre botten. Barriären får sin stabilitet först när vattnet runnit in i barriären och konstruktionen blir då stabil och kan hålla vattenstånd upp till given vattenpelarhöjd. Den mobila skyddsvallen FlexWall finns i höjderna 25 cm, 50 cm och 100 cm.

demo-flew-wall-uppsamling-av-slackvatten

 

Hör med oss om du har frågor eller vill beställa översvämningsskydd som passar för just dig och dina behov.

SHARE

  • share on Facebook
  • share on LinkedIn


Kommentarer inaktiverade.